Đồng bào DTTS vay vốn thoát nghèo (VTV1 - 6h00 - 7.9.2023)