Đồng báo Đà Bắc thoát nghèo từ đồng vốn chính sách (VOV1 - 29/04/19)