Đòn bẩy khích lệ người dân thoát nghèo (QuangNgaiTV - 14/07/19)