Đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi nuôi con đi học (VTV5 - 18h - 05/9/19)