Doanh nghiệp địa phương phục hồi nhanh sau dịch bệnh (VTV1 - 18h00 - 25.9.2022)