Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng (STV - 7.6.2023)