Đoàn công tác của NHCSXH làm việc tại tỉnh Thái Nguyên (TV - 12/3/2021)