NHCSXH dâng hoa, dâng hương tại Quảng Trị (QRTV - 20h - 21/7/18)