“Điểm tựa” tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tỉnh Quảng Nam (QRT - 1.7.2024)