Điểm tựa cho thanh niên phát triển kinh tế (VTV1 - 21h30 - 23.3.2024)