Điểm tựa cho hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi (PTQ - 30.9.2023)