Đề xuất nâng mức cho vay đối với hộ mới thoát nghèo cũng như chương trình nước sạch (VOV1 - 16/10/19)