Đẩy nhanh giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động (VTV1 - 6h00 - 9/7/2021)