Dạy nghề gắn liền với việc làm cho đồng bào DTTS (VTV1 - 16h30 - 22.6.2022)