Đẩy mạnh giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ (VTV1 - 7h00 - 12.5.2022)