Dấu ấn giảm nghèo ở Quảng Ninh (VTV1 - 16h30 - 24.4.2024)