Đáp ứng kịp thời nguồn vốn ưu đãi cho người dân Hà Giang phát triển kinh tế (HGTV - 21/2/2021)