Đảm bảo nguồn lực cho giảm nghèo bền vững (VTV1 - 11h00 - 4.10.2023)