Đắk Nông không thiếu vốn ưu đãi cho hộ nghèo (VOV1 - 12.7.2022)