Đắk Lắk tạo điều kiện cho người dân từ vùng dịch trở về vay vốn ưu đãi (VNews - 19.11.2021)