Đắk Lắk sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (VTV1 - 23h - 11/9/19)