Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 (VOV1 - 30.5.2022)