Đại hội thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ VIII (VTV1 - 19h - 28/11/2020)