Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (VTV1 - 19h - 20/10/2020)