Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Phước (BinhPhuocTV - 7.5.2023)