Cuộc sống mới của những người di cư tự do (VTV1 - 19h00 - 31.12.2022)