Chủ tịch nước chia sẻ kinh nghiệm chuyển ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho người lao động vay bởi dịch COVID-19 (VTV1 - 19h00 -13.10.2021)