Cùng đồng bào DTTS huyện Nam Đông đón Tết trong những căn nhà mới (Huế TV - 18.1.2022)