Công tác giảm nghèo sau 10 năm tại TX Ngã Năm (Sóc Trăng) từ nguồn vốn tín dụng chính sách (STV - 24/2/2021)