Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương (PTQ - 1.9.2021)