Công đoàn cơ sở NHCSXH TP HCM trao tặng gần 100 máy tính bảng cho các em học sinh mồ côi có HCKK (HTV9 - 20.10.2021)