Chương trình Cặp lá yêu thương tại Bạc Liêu (VTV1 - 10h30 - 01/12/19)