Chung tay giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số (VTV1 - 5h55 - 07/10/19)