Tiếp tục giúp dân vùng khó vay vốn chính sách (VTV1 - 5h50 - 17/10/19)