Chủ động hỗ trợ vốn vay kịp thời cho người dân (VTV1 - 16h00 - 14/7/2021)