Cho vay trả lương ngừng việc cho gần 30 nghìn lao động (VTV1 - 23h00 - 27.1.2022)