Cho vay trả lương ngừng việc ở Long An - Phao cứu sinh cho doanh nghiệp phục hồi (VTV9 - 7h00 - 23.5.2022)