Chính phủ và các địa phương bàn để tiến (VTV1 - 19h - 04/07/19)