Chính phủ họp thường kỳ tháng 6 (Thời sự 12h - 29/6/15)