Chia sẻ yêu thương với em Hà Nguyễn Khánh Hồng ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) (VTV1 - 7.4.2024)