Chia sẻ yêu thương với em Đặng Ngọc Anh ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang) (VTV1 - 10h30 - 7.1.2024)