Chia sẻ yêu thương với các em Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Huỳnh Ngọc Đãi (CLYT - 13h00 - 30.12.2023)