2.002222: Thủ tục cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 4565/QĐ-NHCS 14/5/2021 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ, sửa đổi lĩnh vực tín dụng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về