2.001216: Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 2668/QĐ-NHCS 13/6/2018 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động dụng được sửa đổi,bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về