2.000567: Thủ tục thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn (đang chấp hành án tù) chương trình tín dụng Học sinh, sinh viên.

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 4188A/QĐ-NHCS 04/11/2016 Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về