2.000538: Thủ tục bàn giao dư nợ hộ bỏ đi khỏi địa phương nơi vay vốn

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 4784/QĐ-NHCS 29/11/2016 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về