2.000358: Thủ tục giải ngân cho vay chương trình tín dụng học sinh sinh viên qua thẻ ATM.