2.000326: Thủ tục xác nhận số dư trên tài khoản tiền gửi

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 1158/QĐ-NHCS 07/4/2017 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành; thủ tục giải quyết công việc bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về