2.000306: Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 5082/QĐ-NHCS 01/12/2017 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về