1.002065: Thủ tục đóng tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 3987 /QĐ-NHCS 11/12/2015 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc ban hành mới, thủ tục giải quyết công việc được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về